Vyriausybė kovo 13 d. vykusiame posėdyje pritarė Finansų ministerijos pateiktiems siūlymams pakeisti savivaldybių skolinimosi taisykles, detaliau nustatant savivaldybių skolinimosi priemones, kurios turi būti įtrauktos į savivaldybės skolos, skolinimosi ir garantijų limitus. Tokie pakeitimai leis aiškiau matyti tikruosius savivaldybių skolinimosi įsipareigojimus, bus labiau reglamentuojamas savivaldybių skolinimasis.

Naujose taisyklėse numatyta, jog skolinimosi priemonės yra komerciniai popieriai, paprastieji ir įsakomieji vekseliai, faktoringo sutartys (be regreso teisės), kreditorinio reikalavimo perleidimo sutartys, prekybos kreditų restruktūrizavimo sutartys.

Numatyti ir kriterijai, kuriuos atitinkančios skolinimosi priemonės būtų laikomos įsipareigojimais pagal kitus skolos dokumentus. Nustatoma ir tai, kad finansinėms nuomos sutartims priskiriamos valdžios ir privačių subjektų partnerystės sutartys bei veiklos nuomos sutartys (lizingas).

 

Paskola savivaldybei nebus suteikiama jei jos biudžetas bus nepatvirtintas ar Finansų ministerijai priimant sprendimą bus nustatyta, jog savivaldybė nevykdo anksčiau pasirašytose Finansų ministerijos suteiktų iš valstybės biudžeto ar valstybės vardų paimtų paskolų sutartyse numatytų įsipareigojimų.